การโฆษณาคือสิ่งสำคัญในการประกอบธุรกิจ และเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดและเรียกร้องความสนใจจากผู้คนได้ ยิ่งเป็นจุดเด่นก็จะทำให้เกิดความโด่งดังและส่งผลต่อธุรกิจหลากหลายทาง เพราะการโฆษณาในแต่ละแบรนด์ก็ไม่ต่างอะไรกับการเรียกร้องความสนใจให้กับสินค้าของตัวเองกันทั้งนั้น ดังนั้นการสร้าง Print Ads ดีๆ สักตัว ควรต้องมีความสร้างสรรค์และแปลกใหม่ไม่ให้ซ้ำกับสินค้าอื่นๆ

1.ความเรียบง่าย
ในบางครั้งการออกแบบโฆษณาอาจไม่จำเป็นต้องมีความยุ่งยากให้มากมาย เพราะความเรียบง่ายก็ทรงพลังเหมือนกัน


2.กระตุ้นให้คนคิดหรือทำบางสิ่งบางอย่าง
อาจใช้ข้อความ หรือ กราฟิกเพื่อให้เกิดการกระตุ้นความคิดและความรู้สึกของผู้ที่เห็นโฆษณา และเป็นการกระตุ้นและตอกย้ำความคิดเหล่านั้นเพื่อให้เกิดการกระทำบางอย่างต่อไป

3.เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
การใช้โฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะสินค้าที่มีรูปแบบเฉพาะ ก็จะทำให้ได้รับความประทับใจจากผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น เพราะลูกค้าได้รับถึงความใส่ใจจากเจ้าของสินค้า ดังนั้นการออกแบบเฉพาะเพื่อเชิญชวนให้กลุ่มลูกค้าบางกลุ่มก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน

free
การใช้สิ่งของ สถานที่ หรืออื่นๆ ในการอธิบายเกี่ยวกับสินค้าเพื่อเปรัยบเทียบและเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ต่อผลงานนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ สิ่งหนึ่ง เช่นการเปรียบเทียบความอันตรายจากการไม่ล้างผักเ ผลไม้ เพราะสามารถทำลายชีวิต ร่างกายเราได้ จึงใช้ระเบิดเพื่อแทนสัญลักษณ์ว่า ทำให้เสียชีวิตได้เช่นกัน จึงเกิดการผสมผสานกันเกิดขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือ อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้ที่ทำการออกแบบมานั้นต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย


5.เชื่อมโยงความหมาย
การใช้ความหมายจากหลายสิ่งเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ตามบริบทและสถานการณ์ โดยเกิดเป็นเนื้อหาใหม่ ตัวอย่างเช่นบริษัทหาคู่ออนไลน์ที่ใช้ซิบเป็นสัญลักษณ์ และมีซี่ของซิบเป็นรุปชายและหญิง เมื่อนำมารูดรวมกันก็เปรียบเสมือนกับการทำงานของบริษัทนี้ที่ได้นำพาชายและหญิงให้มาพบเจอกัน


6.ใช้คนดัง มีชื่อเสียง
ข้อดีของบุคคลเหล่านี้ คือ พวกเขามีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากทั้งผลงานและการใช้ชีวิตต่างๆ เมื่อนำมาประกอบกับการออกแบบในส่วนอื่นให้สอดคล้องและสร้างสรรค์เป็นความแปลกใหม่

7.เล่นกับขนาด
เทคนิคหนึ่งที่ทรงพลังเกี่ยวกับสัดส่วนที่แตกต่างกัน ภาพที่ดูแปลกตาสามารถส่งผลต่อความรู้สึกได้อย่างมาก เพราะความรู้สึกที่ผิดปกติมักจะกระตุ้นความสนใจของมนุษย์ให้ตื่นตัวอยู่ตลอด 

8.จินตนาการเหนือจริง
เป็นการสร้างจินตนาการที่เหนือจริงแบบที่เกินจริงไปให้มากที่สุด อย่าคลุมเครือเพราะจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดอีกทั้งยังผิดกฎหมายอีกด้วย อย่างเช่นสเปรย์ฉีดยุงที่มองว่าตัวโน๊ตดนตรีคลาสสิคคือยุงแสนน่ารำคาญ มันเลยฉีดซะตายเหี้ยนเห ลือใว้แต่เส้นเปล่าๆ


9.เซอร์เรียล (surreal) นิดๆ กำลังดี
ทำให้สิ่งนั้นดูเกินจริงหน่อยๆ มีความผิดเพี้ยนบ้าง เพราะความผิดเพี้ยนนี้เองที่ทำให้จินตนาการได้อย่างหลากหลาย

10.สื่อสารด้วยภาพ
สื่อความหมายผ่านการทำงานของภาพ คือการให้ภาพเป็นสื่อ ทั้งสื่อทางอารมณ์ ความรู้สึก และจุดมุ่งหมาย โดยที่ไม่ใช้ตัวหนังสือใดๆ เข้ามาเป็นส่วนประกอบ

11.สร้างปฏิสัมพันธ์
การออกแบบให้ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมกับทางแบรนด์ได้ อาจเป็นกิจกรรมแบบอนาล็อค เช่นการเขียน พับ ฉีก ภายใน Ads ใบนั้น ทำให้เกิดเป็นความน่าสนใจในแบรนด์อีกรูปแบบหนึ่ง

12.คำโฆษณาที่แสนสั้น
เพราะสมัยก่อนจำเป็นต้องมีการใส่รายละเอียดและคุณสมบัติของสินค้าที่ยาวเหยียด เพื่อให้ข้อความทั้งหมดดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้เกิดความอยากได้ แต่ในปัจจุบันการใช้ชีวิตเร่งรีบ และความใจร้อนต่างๆ ของคนในสังคม ภาพและข้อความที่ต้องการสื่อจำเป็นต้องกระชับและสามารถสื่อความหมายได้ทันที หรือไม่ก็ต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่างที่ดึงดูดให้จดจำเอาไว้

13.ใช้สัญลักษณ์
การใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสากลจะช่วยให้แบรนด์สามารถสื่อความหมายในสินค้า และอธิบายสิ่งที่ต้องการนำเสนอต่อลูกค้าได้ เพราะการใช้สัญลักษณ์เหล่านี้จะช่วยให้ Ads ของเราน่าสนใจ และคนทั้งโลกก้เข้าใจตรงกัน

14.การสร้างภาพลวงตา
การสร้างภาพลวงตาที่ใช้ขีดจำกัดการมองเห็นของมนุษย์มาเป็นจุดเด่นและเกิดเป็นความน่าสนใจ ตัวอย่างเช่น โฆษณายารักษาสิว Oxy เขาบอกว่าให้จ้องที่ขวดสักประมาณ 20 วินาที แล้วจะพบว่าจุดสีชมพูจะหายไป เพราะดวงตาของเรานั้นปรับสภาพการมองเห็น เป็นต้น


15.การใช้สี
หลายคนทราบว่าสีนั้นสื่อความหมายและมีอิทธิพลต่อความรู้สึกมากๆ งานโฆษณานั้นมีการใช้สี เพื่อสื่ออารมณ์และเป็นตัวแทนของสิ่งต่างๆ และคนส่วนใหญ่มีความรับรู้ในเรื่องของสีไปในทิศทางเดียวกัน

แล้วมาพบกับเทคนิคต่างๆ ที่เหลือในตอนหน้า ที่สำคัญคืออย่าลืมฝึกฝนตัวเองเพื่อให้การพัฒนาผลงานออกมาดีด้วยนะ
ที่มา : idxw